Nederlands

SPOEDIG WEER TERUG

> Verluchte uitspraken en verwante teksten; boeken van Archim. Zacharias in het Nederlands – info, boekgegevens en citaten – zowel als links naar zijn werken in het Engels; gratis ‘printables’ in PDF, etc.

Altijd rakend aan de Bijbelse overweging en het Christelijk leven, en de rijke inspiratie van de oude Orthodoxe Traditie.

Noot: Materiaal in het Engels (EN)
wordt ook voorgesteld in het
Nederlands, met links naar de
desbetreffende pagina’s.

Probeer het morgen nog eens!

De huidige werkzaamheden zijn slechts beperkt. Zo God wil, is de site morgen weer in orde.

Met excuses
voor het ongemak …

+

#panel_contact-nl
EnglishNederlands

COMING BACK SOON

> Illuminated sayings and related texts; books by Archim. Zacharias in Dutch – descriptions, publication details and quotations – as well as links to his works in English; free printables in PDF, etc.

Always touching on the study of the Holy Scriptures & the Christian life, and the rich inspiration found within the ancient Orthodox Tradition.

Note: Material in Dutch (NL) is also
introduced on the English pages,
including the appropriate links.

Please, try again tomorrow!

The present work should not take very long. God-willing, by tomorrow the site will be back to normal.

With apologies
for the inconvenience …

+

#panel_dutch
CONTACT US
EnglishNederlands

For the time being …

Please, simply use the address given below. We’ll be glad to hear from you!

> Writing for your shop? To help you as best we can, please include name, location & type of shop.

NB: We are not continuously connected to the internet. So it may take a few days before we will be able to read and/or answer your message. *A

+ + +

#panel_contact-nl
Nederlands

Contact opnemen?

Op dit moment is e-post de eenvoudigste weg, via bovenstaand adres. Wij horen graag van u/je!

> Is het voor de winkel? Om zo goed mogelijk te kunnen helpen, vermeld a.u.b. naam, plaats & aard v/d winkel.

NB: Wij zijn niet voortdurend aangesloten op het internet. Het kan dus enige dagen duren voordat wij uw bericht kunnen lezen en/of beantwoorden. *A

And a word in due season, how good is it!  + Prov. 15:23 (KJV)
top