NL/EN
Share via e-mail

Mt.4:4 - ENGLISH - Not by bread alone - On the Biblical word in the light of the Orthodox Tradition - NEDERLANDS - Niet van brood alleen - Het Bijbelwoord in het licht van de Orthodoxe Traditie - Introduction and overview of this section - Inleiding en overzicht van dit onderdeel -

Quotes:

Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

+ Matthew 4:4

Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat uitgaat uit de mond van God.

+ Mt.4:44

οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. / ΟΥΚ ΕΠ ΑΡΤΩ ΜΟΝΩ ΖΗΣΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ [ανθρωπος] ΑΛΛ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΡΗΜΑΤΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ [στοματος]

+ original Greek text from the Gospel, de oorspronkelijke Griekse tekst van het Evangelie


Hoe goed is een woord op zijn tijd!

+ Spr.15:23 Statenvertaling


In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

+ Joh.16:33 / John 16:33 KJV


Page title & additional keywords::

ATELIER ST. PACHOMIUS - Mt. 4:4 / Matthew 4:4

Uitgelicht / Selected

Aan de wijnstok / On the vine

(in English and Dutch, Nederlands en Engels, NL/EN)


Page quote:

Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away.

+ Mark 13:31

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,doch MIJN WOORDEN zullen niet voorbijgaan.

+ Mk.13:31


+ Mt. 4:4 + Atelier St. Pachomius
ΟΥΚ ΕΠ ΑΡΤΩ ΜΟΝΩ ΖΗΣΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΡΗΜΑΤΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ

EN:
Atelier pages and page content in the different languages are not always the same.

NL:
Atelier pagina’s en de inhoud daarvan in de verschillende talen zijn niet altijd gelijk.

On this page
NederlandsEnglish

“Niet van brood alleen zal de mens leven,
maar van alle woord
dat uitgaat uit de mond van God.” (Mt.4:4)


ONDERWERPEN tot op heden:

Nieuwe aanwinst:

EnglishEnglish

website & design © A. Arnold-Lyklema  

Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, doch MIJN WOORDEN  zullen niet voorbijgaan. + Mk.13:31