Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact

Mt.4:4 - ENGLISH - Not by bread alone - On the Biblical word in the light of the Orthodox Tradition - NEDERLANDS - Niet van brood alleen - Het Bijbelwoord in het licht van de Orthodoxe Traditie - Introduction and overview of this section - Inleiding en overzicht van dit onderdeel -

Quotes:

Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

+ Matthew 4:4

Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat uitgaat uit de mond van God.

+ Mt.4:44

οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. / ΟΥΚ ΕΠ ΑΡΤΩ ΜΟΝΩ ΖΗΣΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ [ανθρωπος] ΑΛΛ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΡΗΜΑΤΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ [στοματος]

+ original Greek text from the Gospel, de oorspronkelijke Griekse tekst van het Evangelie


Hoe goed is een woord op zijn tijd!

+ Spr.15:23 Statenvertaling


In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

+ Joh.16:33 / John 16:33 KJV


Page title & additional keywords::

ATELIER ST. PACHOMIUS - Mt. 4:4 / Matthew 4:4

Uitgelicht / Selected

Aan de wijnstok / On the vine

(in English and Dutch, Nederlands en Engels, NL/EN)


Page quote:

Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away.

+ Mark 13:31

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,doch MIJN WOORDEN zullen niet voorbijgaan.

+ Mk.13:31


Share via e-mail
ΟΥΚ ΕΠ ΑΡΤΩ ΜΟΝΩ ΖΗΣΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΡΗΜΑΤΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ
On this page - NL
Zie ook:

NB: Atelier pagina’s en de inhoud daarvan zijn niet altijd hetzelfde in de verschillende talen.

Soms is materiaal van deze site beschikbaar voor download in PDF, om thuis af te drukken (voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik). Over copyright & passend gebruik, zie > hier

Nederlands to the English
+ Mt. 4:4 +

Atelier St. Pachomius is gewijd aan de overweging van het woord Gods, op allerlei manieren.

Dit gedeelte is nog in opbouw. Hieronder een overzicht met links naar het reeds beschikbare materiaal online.“Niet van brood alleen

zal de mens leven,

maar van alle woord

dat uitgaat

uit de mond

van God.”

+Mt.4:4

overzicht & recent WERK

BOEKENLEGGERS

met teksten (+ PDF)

EN: Book-marks +PDF

EN: JUST QUOTES

(Bijbelcitaten)

EN: Just Quotes

HERFST EDITIE

>> Beweeg de muis over deze afbeeldingen om meer te zien ...

DE SCHRIFTEN OVERWEGEN ...

> citaten & geillustreerde artikeltjes

EN: Pondering

SEIZOENEN & TIJDEN

een kleine verzameling

EN: Pondering

WOORDEN DES LEVENS

> Over het lezen van de Heilige Schrift

EN: Pondering

DE TAAL DER TRADITIE

Bijbels & Patristiek taalgebruik

NL: Taal der Traditie

SPOREN
op de weg

NL: Taal der Traditie

MARANATHA HOUSE

> Contact

NL/EN: Contact

PRINTABLES

visual index + links

NL: Taal der Traditie
Heaven and earth shall pass away: but MY WORDS shall not pass away. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, doch MIJN WOORDEN  zullen niet voorbijgaan. + Mk.13:31

website & design © A. Arnold-Lyklema