Copyright & passend gebruik

Enkele bijzonderheden:

Veel van de gratis PDF’s mogen vrijelijk gecopieerd en gedeeld worden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. In dergelijke gevallen staat dit expliciet vermeld in het PDF-document. Doch in het algemeen, omwille van het copyright, worden documenten, teksten en uittreksels hier enkel aangeboden voor uw persoonlijk gebruik. Dus, tenzij anders vermeld, mocht u er meer mee willen doen, graag eerst even navragen!

Een aanzienlijk aantal afbeeldingen op deze website is geheel vrij van copyright (‘public domain’ en/of CC0), doch niet alles! Soms is specifiek toestemming gegeven en/of bestaan er restricties aangaande het gebruik. Educatief gebruik is vaak toegestaan, maar mogelijk niet commercieel, en enkel op kleine schaal.

Doch zelfs materiaal dat als zodanig openbaar is, of zelfs vrij van copyright, is niet zomaar geschikt voor elk gebruik! Denk bijvoorbeeld aan de tradionele zorg bij het gebruik van heilige voorwerpen (en zelfs bij het wegdoen daarvan, wanneer iets door jarenlang gebruik niet meer te repareren valt). Vandaar het verzoek om, bij verder gebruik of delen, ook rekening te houden met de aard van het materiaal.


Practisch, m.b.t. de kwaliteit van afbeeldingen:

Wie op zoek is naar afbeeldingen, is het best af bij de oorspronkelijke bron, zelfs bij materiaal dat volledig tot het publieke domein behoort. Vanwege de technische kant van website design worden online afbeeldingen veelal verkleind, wat er op het scherm goed uitziet, maar vaak niet in druk, noch wanneer al te veel uitvergroot.

+ + +

NB: Niet alle materiaal op deze website is geschikt voor elk soort gebruik. Bij het aanbieden van deze website vragen wij u vriendelijk het copyright van alle betrokkenen te respecteren, zowel als de aard van het materiaal (zie onderstaande notities).

Wat delen online betreft, binnen de grenzen van het copyright, daartoe nodigen wij u van harte uit, doch wel graag met aandacht voor het ‘hoe’ > zie ‘Delen met zorg’