GALLERY

Also for a touch-screen:

Some pages include a gallery, e.g. for book covers:

> click on the pictures to enter the gallery.

To go back:

> click on the little cross, or use the escape key (Esc) to go back to the page.

GALLERIJ

Ook voor een 'touch-screen':

Op sommige pagina's is een gallerij beschikbaar, bv. voor boekomslagen:

> klik op de plaatjes om de galerie te bekijken.

Om terug te gaan:

> klik op het kruisje, of gebruik de ‘escape’ toets (Esc) om terug te gaan naar de pagina.

site symbols - nl/en -