Publicaties Voor uw boekwinkel Prive Bestellingen Errata / Correcties Archim. Zacharias: Nederlandse boeken Archim. Zacharias: Engels materiaal
publicaties Archim. Zacharias in het Nederlands

Op deze pagina

Voor details per titel (incl. uitgebreide citaten), zie:

Zie ook:

Over de auteur

Meer over de auteur en zijn geestelijike voorvaders
>> NL: Achtergronden

+

Enkele Woorden

van Archim. Zacharias
>> meertalig album

+

Engels materiaal

Voor weblinks to naar de Engelse titels books & originele geluids-opnamen >> zie hier

+

OVER DEZE BOEKEN

In de Orthodoxe Traditie liggen theologie en leven zeer dicht bij elkaar. In dit verband is ‘theologie’ niet in de eerste plaats de vrucht van studie en overdenking, maar veeleer de uitdrukking van een levende ervaring: de ontmoeting met God.

En wanneer de Vaders ons spreken over deze geestelijke rijkdom, dan biedt hun woord ons tevens de kennis en de inspiratie die nodig zijn om ook zelf deze weg te bewandelen – in navolging van Jezus Christus.

Een dergelijk onderricht vinden we in het werk van archimandriet Zacharias Zacharou, van het Orthodox Klooster te Tolleshunt Knights (Essex, Engeland).

Zijn eerste boek, 'Christus, onze Weg en ons Leven', is gebaseerd op zijn doctoraat – ook toegankelijk gemaakt voor niet-academisch geschoolden – waarin hij inzicht geeft in de theologie en het onderricht van zijn geestelijke vader, archimandriet Sophrony.

De overige boeken bieden een nadere uitwerking en toepassing van de diverse thema’s, gebaseerd op de vele voordrachten waartoe de auteur in de daaropvolgende jaren werd uitgenodigd.

> Voor nadere informatie, zie de site-links op het rechterpaneel en/of hieronder

> Over deze boeken
Nederlands to the English page
Nederlands to the English page
Boeken bestellen PRIVE BESTELLINGEN - en online aanschaffen (weblinks) VOOR UW BOEKWINKEL:  Special offers, info & contact

Zie Album:
Woorden van Archim. Zacharias

BOEKPAGINA’S: details per boek - Alle details, Boekbeschrijving, Inhoudsopgave & Citaten - Christus, onze Weg en ons Leven Weest ook gij uitgebreid (2Kor.6:13) De verborgen mens des harten Gedenk uw eerste liefde De mens, Gods doelwit Van de dood tot het leven Het zegelbeeld van Christus  in het hart van de mens Zie ook: ACHTERGRONDEN - meer over de auteur en zijn geestelijke voorvaders
BOEKPAGINA’S: details per boek - Alle details, Boekbeschrijving, Inhoudsopgave & Citaten - Christus, onze Weg en ons Leven Weest ook gij uitgebreid (2Kor.6:13) De verborgen mens des harten Gedenk uw eerste liefde De mens, Gods doelwit Van de dood tot het leven Het zegelbeeld van Christus  in het hart van de mens Zie ook: ACHTERGRONDEN - meer over de auteur en zijn geestelijke voorvaders
EN
Woorden
Home NL Publicaties
Atelier

Mobile Menu

Share via e-mail
CONTACT SEARCH FAQ