Atelier NL Tijd & Eeuwigheid Bijbelse overweging Sporen op de Weg Printables (meertalig)
BIJBELSE OVERWEGING AAN ZIJN VOETEN GEZETEN

Op deze pagina

Noot:

Sommige artikeltjes zijn beschikbaar in beide talen, Nederlands en Engels.

De inhoud van Atelier pagina’s kan echter per taal verschillen.


Zie ook:

Al de Schrift is door God geinspireerd,

en nuttig tot onderricht,

tot berisping, tot verbetering,

tot opvoeding in rechtvaardigheid.


+ 2 Tim.3:16

Nederlands to the English page

DEEL VAN ONS LEVEN


De Bijbelse overweging is een van de wondere dingen van het geestelijk leven, en een bron van wijsheid en bemoediging.

Verluchte Bijbelverzen

De meest fundamentele manier is uiteraard om simpelweg de tekst te lezen of te reciteren - als onderdeel van onze dagelijkse ‘regel’, naast het beluisteren van de lezingen in de kerkdiensten, en als een zinvolle wijze om wat ‘verloren tijd’ te besteden.

Sommige woorden inspireren ons zozeer, dat wij onszelf graag steeds weer daaraan herinneren. Vandaar de praktijk van het uitschrijven en verluchten van Bijbelteksten - om aan de muur te hangen, of als bladwijzer te gebruiken.

Zie de Engelstalige serie ‘Just Quotes’ - ingevoegd
in de reeks ‘Overwegingen’
>> zie onderstaande index

Doch er zijn vele manieren waarop we kunnen ‘overwegen in ons hart’ (cf. Lk.2:19) – vooral wanneer we reeds met het Schriftwoord vertrouwd zijn.

Niet in een vacuum

Karakteristiek aan al dergelijke wijzen van lezen, is het feit dat niets daarvan geschiedt in een vacuum:

Enerzijds overwegen we Zijn woord in de context van het leven van de Kerk door de eeuwen heen. D.w.z. van de traditie – letterlijk: de overlevering, dat is. het doorgeven – waardoor wij deze kostbare erfenis hebben ontvangen.

Niet vanwege een of andere ‘traditie der mensen’. waartegen de Heer ons waarschuwde. Maar, zoals oudvader Sophrony aangeeft, omdat we ons – bij het zoeken naar onderricht in het geestelijk leven – natuurlijkerwijze richten tot diegenen die Christus reeds kennen, en ons dus meer kunnen vertellen over het leven in Hem.

In onze overwegingen omtrent het Bijbelwoord refereren we daarom ook aan woorden van dergelijke levende getuigen van de werkelijkheid van Gods genade – in onze eigen tijd en uit vroeger dagen. Om te leren van hun wijsheid en ervaring: hoe te leven, om deze te vinden en te bewaren.

In deze laatste tijden

Anderzijds vindt al ons overwegen plaats binnen de realiteit van ons leven hier op aarde. En dat omvat ook de tijd waarin wij leven – door velen, inclusief heilige Oudvaders van onze dagen, herkend als voortsnellend naar het einde, hoewel wij ‘de dag noch het uur’ kennen (Mt.25:13).

Sommige van onze overwegingen zullen daarom raken aan de harde, doch onvermijdelijke werkelijkheid van de verdrukking waarvoor wij allen komen te staan, op een of andere wijze, wanneer wij waarlijk pogen te volgen in Zijn voetsporen.

Voor een kleine Engelstalige serie hieromtrent
 >> zie hier

Woord voor woord

In dit alles leren de Vaders ons te proberen om te ‘leven met een enkele gedachte’.  Abba Isaac de Syrier moedigt ons daarbij aan ons te concentreren op het vermeerderen van onze begeestering, niet enkel op het aantal gelezen pagina’s: geen ‘mijlpalen te tellen, doch binnen te treden in het bruidsvertrek’. Aldus mogen wij lezen en overwegen, elk naar onze eigen maat - al is het slechts een enkel woordje per dag.


Dit onderdeel is nog in ontwikkeling. Het materiaal wordt
seizoensgewijze aangevuld. Een pagina bevat soms
verschillende items >> zie onderstaande index.

NB: De inhoud van
Atelier gedeelten kan
per taal verschillen

Kies de gewenste index:

INDEX: BIJBELSE OVERWEGING

bijbelse overweging

OVERWEGINGEN

Zie ook de Engelse pagina’s:

Just Quotes

De Engelse reeks
Ponderings’ omvat
ook verluchte
Bijbelverzen:

> O Give Thanks

> Behold, All New

From the Series: Just Quotes
EN
Woorden
Home NL Publicaties
Atelier

Mobile Menu

Share via e-mail
CONTACT SEARCH FAQ