Home NL Publicaties Atelier NL Woorden des Levens
WOORDEN DES LEVENS teksten & verluchte uitspraken

Op deze pagina


Zie ook:

AFKORTINGEN

Deze site bevat teksten in verschillende talen:

EL = Grieks

EN = Engels

NL = Nederlands


Noot: Om de afkortingen vlug te zien, temidden van alle andere tekst, worden ze hier in hoofdletters gegeven (anders dan in standaard-gebruik, dat talen aangeeft met kleine letters en landen met hoofdletters).

NB: De inhoud kan per taal verschillen.

EEN VERZAMELING

Sommigen heilige Vaders hebben vele boeken geschreven, of konden urenlang spreken – zoals o.a. verhaald wordt over de heilige Paulus (cf. Hand.). Want vaak is een kort woord niet genoeg; er is ook enige toelichting nodig om het op de juiste wijze te verstaan.

Maar gewoonlijk zijn het dan toch de korte, samenvattende ‘woorden’ die ons bijblijven.

Dergelijke woorden worden als kostbare schatten bewaard en doorgegeven, van jaar tot jaar, en van eeuw tot eeuw (zoals bv. de uitspraken van de Woestijnvaders).

Daarbij hebben Christenen door de eeuwen heen zulke uitspraken uitgeschreven, om ze bij de hand te hebben ter herinnering: op de muur, naast de haard, of als bladwijzer.

In dit gedeelte:

- Een aantal albums met dergelijke korte uitspraken, meestal met PDF om thuis te gebruiken. Zie > onderstaand overzicht

- Langere teksten uit Orthodoxe bron, m.b.t. de miniposters en/of artikeltjes op deze site. Voor details, zie de > volledige index

Nederlands to the English page
Albums & teksten

NL: TEKSTEN / INDEX
(met site-links naar alle beschikbare talen)

> Teksten in het Engels: 1e Reeks

> Teksten in het Nederlands: 1e Reeks

Dit onderdeel bevat langere teksten m.b.t. de uitspraken in
bovanstaande albums en/of artikeltjes op deze site.

ORTHODOXE WIJSHEID (2) -- EN & NL

vertikaal formaat (incl. sommige spreuken uit bovenstaande albums)

Woorden uit de Orthodoxe Traditie
OVER HET LEZEN VAN DE HEILIGE SCHRIFT

-- m.n. in het Engels, naast wat Nederlands

ORTHODOXE WIJSHEID -- NL & EN
over uiteenlopende onderwerpen

WOORDEN van Archim. Zacharias (Zacharou)
-- Nederlands, Engels & Grieks

HET MYSTERIE VAN DE MENS
Woorden -- NL & EN

LAATSTE AANWINST >> site-links
Directe links naar de desbetreffende albums
en/of pagina’s met de laatste aanwinsten.

album:  Over de Schriftlezing

Kies de gewenste index:

Onderstaande index omvat alle onderdelen van deze verzameling:

NB: De inhoud kan per taal verschillen.

INDEX: WOORDEN & TEKSTEN

De studie van de Heilige Schrift en de Vaders zij u tot voedsel en rust, en uw genot zij het gebed en de Goddelijke Communie   + Elder Amphilochios Makris
EN
Woorden
Home NLPublicaties
Atelier

Mobile Menu

Share via e-mail
CONTACT SEARCH FAQ