Inspiratie vanuit de Orthodoxe Traditie
Een voorportaaltje online ...

Welkom op deze site! - gewijd aan het woord Gods in de context van het oude Orthodox Christelijke Geloof.

Hieronder een kleine introductie. Liever meteen het volledige menu bezien? Klik daarvoor op het vierkante symbooltje in de linker bovenhoek.

De site wordt ongeveer per seizoen herzien en aangevuld.

Met liefde in Christus,
* presbytera Anke


+ + +

Over deze site

Deze website is het werk van een Orthodox Christen: presbytera of, als u de voorkeur geeft aan het Russisch, matushka Anke Arnold-Lyklema.

Voor ‘de wereld’ een Nederlandse, gehuwd met een Engelsman. De laatste jaren woonachtig op Cyprus, waar haar echtgenoot de zegen geniet te dienen onder het omophorion van Metropoliet Athanasios of Limassol, als ‘ephimerios’ (vaste priester) voor het heilig klooster ‘Panagia Amasgou’, een van de vrouwenkloostertjes alhier.

Door de jaren heen, vooral ook in contact met de traditionele Orthodoxe wereld en verschillende Orthodoxe kloosters en kloosterlingen, verdiepte zich het besef van de unieke Schat van de Orthodoxe Kerk. En, zoals ook genoemd in het artikeltje omtrent het woord Maranatha, aldus groeide de wens deze rijkdommen te delen.

Uiteraard worden dergelijke dingen het best gedeeld van persoon tot persoon, en een website kan slechts een glimp tonen - als een klein voorportaaltje online, voor al wie op zoek is naar inspiratie uit de oude Christelijke Traditie.

+

De aloude Christelijke Weg
in onze dagen …

De oude Christelijke Weg is een bron van vreugde en inspiratie.

Hoewel de meesten van ons mogelijk niet zulke reuzen in het geloof zijn als de eerste martelaren of de grote woestijnvaders, toch zijn wij allen uitgenodigd binnen te treden in de ‘Schatkamer van alle Goed’.

En wij hebben een rijkdom aan woorden ontvangen van onze vaders en voorvaders in het Geloof, om ons te laten zien hoe wij dat daadwerkelijk kunnen doen.

Veel van het materiaal op deze site is erop gericht dergelijke woorden te delen.

+

De eersten onder deze ‘vaders in het Geloof’ zijn uiteraard de Apostelen, die ons het Nieuwe Testament hebben overgedragen: het Evangelie van Jezus Christus - door vier verschillende getuigen - en de Brieven (Epistels), die ons a.h.w. aanvullende hulp bieden: Hoe het Evangelie te verstaan, en hoe dit in ons eigen leven in praktijk te brengen.

Doch ook na hen, door de eeuwen heen, zijn er mensen geweest die waarlijk in staat waren die gezegende ‘Woorden des Levens’ voor ons te openen. D.w.z. ons te tonen hoe die woorden nog steeds waar zijn voor onze eigen tijd, en hoe wij ze inderdaad kunnen leven, in onze eigen specifieke situatie.

+

Een van deze ‘vaders in Christus’, van onze eigen tijd, is archimandriet Zacharias. Veel van zijn woorden en voordrachten zijn reeds gepubliceerd in verschillende talen.

Op deze site o.a. zijn werken in Nederlandse vertaling - in dankbaarheid aan God, Die het mogelijk maakte deze zegen aldus te delen (zie onderstaande link).

Op zoek naar het Engels, of geinteresseerd in de originele geluids-opnamen? Zie dan de alternatieve link hieronder voor een lijstje equivalente titels, met weblinks om het zoeken te vergemakkelijken.

+

top

Noot: Afbeeldingen zijn van eigen hand, of gebruikt met permissie, of ontleend aan het publieke domein.
Met dank aan alle gulle gevers!

ZIE,  de BRUIDEGOM komt      te middernacht + Mesonyktikon,  cf. Mt.25
Share via e-mail
Menu: click here