NB: Materiaal op deze site is niet vanzelfsprekend geschikt voor elk gebruik.

Hierbij het vriendelijke verzoek het copyright van alle betrokkenen te respecteren, zowel als de aard van het geboden materiaal (zie onderstaande notities).

Wat de verspreiding online betreft, binnen de grenzen van het copyright bent u daartoe hartelijk uitgenodigd, doch wel graag met aandacht voor de wijze waarop! Zie:

Copyright & PASSEND GEBRUIK

Enkele bijzonderheden

 • Veel van de gratis PDF’s mogen vrijelijk gecopieerd en gedeeld worden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. In dat geval staat dit expliciet vermeld in het PDF-document.
  Doch in het algemeen, omwille van het copyright, wordt het materiaal op deze site enkel aangeboden
  voor uw persoonlijk gebruik.
  Mocht u er dus meer mee willen doen, dan graag eerst even navragen!
 • Een aanzienlijk aantal afbeeldingen op deze website is geheel vrij van copyright (‘public domain’/CC0) - doch niet alles!
  Soms is specifiek toestemming gegeven en/of bestaan er restricties aangaande het gebruik. Educatief gebruik is vaak toegestaan, maar mogelijk niet commercieel, en enkel op kleine schaal.
  Dus wederom, mocht u dergelijk materiaal publiekelijk willen gebruiken, graag eerst navragen in hoeverre dit mogelijk is!
 • Doch zelfs materiaal dat als zodanig openbaar is, of zelfs vrij van copyright, is niet zomaar geschikt voor elk gebruik!
  Denk bijvoorbeeld aan de traditionele zorg bij het gebruik van heilige voorwerpen (en zelfs bij het wegdoen daarvan, wanneer iets door jarenlang gebruik niet meer te repareren valt).
  Vandaar het verzoek om, bij verder gebruik of delen, ook rekening te houden met de aard van het materiaal.


Praktisch, m.b.t. de kwaliteit
van afbeeldingen:

Wie op zoek is naar afbeeldingen, is het best af bij de oorspronkelijke bron, zelfs bij materiaal dat volledig tot het publieke domein behoort.

Vanwege de technische kant van website design worden online afbeeldingen veelal verkleind, wat er op het scherm goed uitziet, maar vaak niet in druk, noch wanneer al te veel uitvergroot.

+

top
Hemel en aarde zullen		 voorbijgaan, doch MIJN WOORDEN   zullen niet voorbijgaan. + Mk.13:31
Share via e-mail
Menu: click here