DELEN VIA EMAIL

Een manier om hetgeen ons inspireert op meer directe en controleerbare wijze te delen, is via onze persoonlijke email-contacten. Voor dat doel kunt u de bijgevoegde email-button gebruiken:

  • Klik op het tekentje voor ‘share (= delen) via email’ en sta toe dat uw email-programma geopend wordt.
  • Dit creëert een nieuw bericht, dat automatisch het juiste web-adres (op deze mobiele site) vertoont, met ruimte voor hetgeen u persoonlijk zou willen zeggen.
  • Vervolgens kunt u de email op de gebruikelijke wijze verzenden.

Terzijde: Met excuses voor de volgende herinnering, maar … ook in dit opzicht is het niet meer dan beleefd, zorg te dragen ‘met wie, van wie, en waar, wanneer en hoe’.

* presbytera Anke


Share via e-mail
DELEN MET ZORG

 

By het ontwerpen van de oorspronkelijke website leek het niet meer dan natuurlijk lezers aan te moedigen om wat hen inspireert ook met anderen te delen.

Doch gaandeweg wordt duidelijk dat het gebruik van sociale media in dit opzicht problematisch kan zijn: zulke netwerk-diensten claimen soms rechten, m.n. aangaande gebruik & verspreiding van door gebruikers verstrekte informatie, die veel verder gaan dan men in het normale sociale verkeer zou verwachten.

Hierbij daarom enerzijds de uitnodiging - binnen de grenzen van het copyright - om al wat u op deze website inspireert van harte te delen met vrienden en bekenden.

Doch anderzijds ook het verzoek met zorg om te springen met het hier geboden materiaal - niet alleen vanwege het copyright, maar ook m.b.t. onderwerpen en/of details die weliswaar openbaar zijn, maar daarmee nog niet geschikt voor elk soort gebruik!

+

Zoals een oud versje luidt (in berijmde vertaling, hieronder ook in PDF):

“Let vijfmaal op voordat gij praat,
wanneer ge ‘t pad der wijsheid gaat.
Zie altijd weer met aandacht toe:
Met wie gij spreekt,
van wie gij spreekt,
en waar, wanneer, en hoe.”

+ opgetekend door Ma Ingalls, zoals verhaald door Laura Ingalls Wilder in: ‘Little Town on the Prairie’

top
En hoe goed is een woord op zijn tijd!  + Spr. 15:23 (Statenvert.)
Share via e-mail
Menu: click here