NL: Kerstkaarten - EN: Christmas Cards - Expressing our faith without using icons - esp. for temporary documents - Orthodoxe kerstwensen zonder iconen +PDF download - to print at home or simply for inspiration ...


+ + +


Page title & additional keywords:

Kerstkaarten / Christmas Cards
NL & EN

> download PDF for free/gratis


Share via e-mail

KERSTKAARTEN

Zoals beschreven in een artikeltje elders op deze site, omvat het streven naar heiliging tevens onze zorg voor al wat heilig is en vervuld van genade, zelfs op papier gedrukte icoontjes.

Maar wat doen we met eervolle gewoonten, zoals het uitdrukken van ons Orthodoxe geloof bij het versturen van Kerstkaarten? Hieronder enkele mogelijk-heden bij wijze van voorbeeld: om thuis uit te printen (zie PDF), of eenvoudig ter inspiratie....

NB: Onderstaande PDF-links werken wel degelijk, maar soms is het nodig de muis wat te bewegen om het juiste punt te vinden (niet overal hetzelfde). Met excuses voor het ongemak, *A

CHRISTMAS CARDS

As mentioned in a little article elsewhere on this site, the effort of sanctification includes our care for everything which is holy and grace-filled, even icons printed on paper.

But what do we do about honourable customs, like expressing our Orthodox faith when sending Christmas cards? Below a few possibilities, by means of example: to print at home (see PDF), or simply as an inspiration for your own designs...

Please note: The PDF-links below do work, but you may have to move a bit with your mouse to catch the right point for the file (not always the same). Sorry for inconvenience, *A

On this page - NL/EN
Voor alle hieronder getoonde ontwerpen: © Maranatha House.
Hier beschikbaar gemaakt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.


For all designs shown below:
© Maranatha House.
Here made available for personal, non-commercial use.


sporen op de weg Traces on the Way
HOLLY CAROL

EN: An English Christmas carol which rejoices us in all its simplicity, as it so wonderfully combines the Feast with the joy of the Resurrection - reminding us of the Paschal greeting: Christ is risen indeed!

+ + +

NL: Een Engelse ‘Christmas carol’ die ons verheugt in al z’n eenvoud - waarin het Feest op prachtige wijze verbonden wordt met de vreugde der Opstanding, ons herinnerend aan de Paasgroet: Christus is waarlijk opgestaan!

HEAVEN
AND EARTH ...

EN: A joyous text from the Orthodox Services for the Feast. This set, like the previous one, is designed to be printed on thin card, rather than normal printer paper.

+++

NL: Een vreugdevolle tekst uit de Orthodoxe Diensten voor het Feest. Deze reeks, evenals de voorgaande, is ontworpen om af te drukken op dun kaart materiaal, i.p.v. gewoon printer papier.


SIMPLY ON A4
- folded

EN: A series of cards using common A4 printer paper & A6 enveloppes. An affordable solution for printing many copies at home. Also suitable for printing on light coloured paper.

+++

NL: Een reeks kaarten voor gewoon A4 papier & A6 enveloppen. Een betaalbare oplossing om thuis in veelvoud uit te printen. Ook geschikt om af te drukken op licht gekleurd papier.

BLACK & WHITE
- folded A4

EN: Print on white paper or slightly marbled sheets, or choose a colour suited to the Feast (see the coloured examples). Designed for common A4 printer paper & A6 enveloppes.

+++

NL: Afdrukken op wit of gemarmerd papier, of gebruik een passende kleur voor het Feest (zie de gekleurde voorbeelden). Ontworpen voor gewoon A4 printer papier & A6 enveloppen.

Zie ook:

See also:

website & design © A. Arnold-Lyklema