Home Publications Words Atelier EN Atelier NL Odds & Ends Contact

Een woord lijkt zoiets kleins, doch het kan zowel de mens als de gemeenschap bouwen of breken. Hierbij enige woorden en wijsheid over hoe wij spreken tot onze medemensen. NEDERLANDS -

Citaten:

“Indien iemand niet struikelt in enig woord, diegene is een volmaakt man.”

+ Jak.3:2

“... en hoe goed is een woord op zijn tijd!

+ Spr.15:23 (Statenvertaling)


Gedicht, vrij naar het Engels (+PDF):

Een onachtzaam woord kan een vonk zijn tot strijd,

een wreed woord de klip waarop een leven vergaat,

een bitter woord kan een zaad zijn tot haat,

een ruw woord kan iemand dodelijk treffen,

met een goedgunstig woord wordt de weg bereid,

een vreugdevol woord werpt stralen van licht,

een tijdig woord vermindert het drukkend gewicht,

een liefdevol woord brengt genezing en zegen.

+ Anoniem


Page title & additional keywords:

NL: Hoe wij spreken
De Schriften overwegen

(in Dutch, Nederlands, NL)
> download PDF for free/gratis

Share via e-mail

Download en/of print dit artikel (PDF)
incl. het gedicht ‘Een onachtzaam woord …’

Indien iemand niet struikelt in enig woord,
diegene is een volmaakt man. (Jak.3:2)


… en hoe goed is een woord
op zijn tijd! (Spr.15:23 Statenvert.)

On this page (NL)
Een woord lijkt zoiets kleins, doch het kan zowel de mens als de gemeenschap bouwen of breken. Hierbij enige woorden en wijsheid over hoe wij spreken tot onze medemensen. Want hoe vaak struikelen wij niet in dezen.
En toch, voor een Orthodox Christen is ‘volmaakt zijn’ geen leeg ideaal, geen ijdele droom, maar een gebod van onze Heer! En wij zijn uitgenodigd dit te vervullen, door te groeien tot de maat van Christus: geheel gevuld met Gods genade.
+ Zomer AD 2017
>> Zie ook de tekst: ‘Leven met één enkele gedachte’
DE SCHRIFTEN overwegen - hoe wij spreken -

website & design © A. Arnold-Lyklema