<< previous
next >>
> Taal der Traditie Een taal voor het onzegbare Apostolische Uitbreiding (1) Apostolische Uitbreiding (2)

OM TE BEGINNEN

Op deze pagina allereerst een kleine inleiding over de achtergrond van deze speurtocht naar de ‘Taal der Traditie’.

Vervolgens opent deze reeks in opbouw met twee artikeltjes over een nogal ongewone, doch zeer bijzondere uitdrukking.

Waarbij tevens enkele algemene overwegingen m.b.t. de vertaling van Bijbelse en patristieke teksten.

de taal der traditie Een taal voor het onzegbare

Op deze pagina

Om te beginnen Een taal ...

... lees allereerst de Heilige Schrift. Lees het Evangelie en het Oude Testament. Dit is de Schatkamer, immers, al de Vaders hebben geput uit deze bron. Het is de bron en het fundament. Het is onuitputtelijk en ge kunt er nimmer genoeg van krijgen...

[zoals] de
Psalmdichter zegt:

 Uw woorden gaan
de honing in mijn mond
te boven ...


+ Oudvader Porphyrios,
cf. Ps.118(119):103

 Engelse Kerkbijbel

D.w.z. de taal van die gemeenschap, die zich – door de eeuwen heen – richt op het éne dat nodig is: de ontmoeting met God (cf. Lk.10:42), zoals dit wordt uitgedrukt in de Bijbel. Allereerst in het Oude Testament, door het volk der Hebreeën, en vervolgens – als vrucht en vervulling daarvan – in het Nieuwe Testament, door de gemeenschap van de Kerk (uit Israël en de natiën).

Ook de heilige Vaders grijpen steeds weer terug op deze zelfde woorden en begrippen, waarin de onuitsprekelijke schat van het geloof wordt uitgedrukt – ondanks alle beperktheid van de menselijke taal.

Een bijzonder taalgebruik

Deze pagina’s zijn gewijd aan de specifieke betekenis van Bijbelse en Patristieke woorden en uitdrukkingen.

Naast de lezing van de Schrift en de heilige Vaders, werd de verdieping in dit onderwerp nader geïnspireerd door het vertaalwerk, en er zal dus vaak verband worden gelegd met de Bijbelse grondtalen. Vooral met het Grieks, als zijnde de meest algemene taal waarin de Kerk zich gedurende vele eeuwen heeft uitgedrukt – waardoor bovendien ook vele elementen van het Oud-testamentische Hebreeuws bewaard zijn gebleven in de patristieke wijze van spreken.

Tot vreugde en inspiratie

Doch de artikeltjes zijn zodanig geschreven, dat ze zonder kennis van andere talen toegankelijk zijn. Met als voornaamste doel: iets te delen van de vreugde en inspiratie bij deze ontdekkingsreis naar de zin van soms overbekende, soms zeer ongewone woorden.

EEN TAAL VOOR HET ONZEGBARE

Op zoek ...

Bij het lezen van de Schriften, zowel als bij het vertalen van Kerkelijke teksten, rijst telkens weer de vraag: Wat betekenen de gebruikte uitdrukkingen? Want zoals elk beroep zijn eigen termen en begrippen kent, zo heeft ook elke gemeenschap haar eigen wijze van spreken, haar eigen ‘taal’. En zo gaan we gaandeweg op zoek naar de ‘taal der Traditie’ ...

> BIJBEL Etc
NL: ATELIER
> Taal der Traditie

Mobile Menu

NL
Share via e-mail
CONTACT SEARCH FAQ