HOME
Seasons
Seizoenen

SEIZOENEN EN TIJDEN - foto’s en notities over de zomer (NL) -  

Wit voor de oogst - Werk in de wijngaard - Zomerfeesten - Eerstelingen - De zon zal u niet branden - Doornen en distels - Dorpsgewoonten - Een glimp van het Paradijs -


Citaten:

“Wit voor de oogst...”

+ Joh.4:35

“Overdag zal de zon u niet branden...”

+ LXX Ps.120(121):6


Page title & additional keywords:

NL: Zomer
(Nederlands, in Dutch, NL)


Lezend uit het Evangelie bij monde van Johannes de Theoloog, rijst wellicht de vraag naar de zin van deze uitdrukking in Joh.4:35.

Doch inderdaad, wanneer het graan rijpt, verandert de kleur van groen tot geelachtig. En langzaamaan, vooral in zonnige klimaten, worden de aren steeds lichter van kleur, totdat tenslotte de velden inderdaad “wit zijn voor de oogst” - een duidelijk teken dat het graan rijp is en gereed voor de sikkel.

Wit voor de oogst
Werk in the wijngaard


Een van de weinige planten die het goed doen in zulke hete zomers is de diepgewortelde wijnstok. Vroeg in het jaar, als de bladeren ontspruiten, heeft men de wijngaard gesnoeid en de grond geschoond van onkruid. En nu zijn de vruchten zichtbaar aan het groeien.

Een goed bewaterde wijnstok geeft grote, sappige druiven, geschikt voor de tafel, zowel als voor verschillende soorten wijn. In zulke omstandigheden worden soms zelfs de afzonderlijke druiventrossen met zorg gesnoeid. Waar weinig water is, groeien de wijnstokken minder snel uit, en veel van de kracht gaat naar de kleine druifjes, die zeer zoet kunnen worden: uitermate geschikt voor drogen en bewaren als rozijnen, krenten of sultanas; zowel als voor een zoete communiewijn.

Zomerfeesten


Tussen de voornaamste oogsten van graan en druiven in, brengen de twee Grote Feesten van het zomerseizoen ons in het perspectief van de toekomstige wereld:

Op 6 augustus (als we de oude berekening volgen, dan valt dit in onze huidige civiele kalender op 19/8) viert de Kerk de Transfiguratie van onze Heer - ons herinnerend aan onze roeping om ook zelf vaten te worden van het Goddelijk Licht.

Op 15 augustus (oude berekening: op 28/8) vieren we de Ontslaping van de Moeder Gods (see hieronder), voorafgegaan door een Vasten van twee weken, en speciale diensten van smeekbede - want de hete zomer kan gemakkelijk ziekte brengen, en accentueert zo de tijdelijkheid van ons aardse leven...

Eerstelingen


In de tweede helft van augustus is de wijngaard gereed voor de oogst - tegen Transfiguratie, oude berekening. Traditioneel worden dus de eerste vruchten van de wijnstok gezegend op dit Feest. Wanneer we de nieuwe kalender volgen (13 dagen eerder), kan het lastig zijn voldoende rijpe druiven te vinden. Want na de zegen wil iedereen natuurlijk graag iets proeven van de nieuwe oogst.

De hoge wijnstok, die het terras van de huizen beschaduwt (zie boven), zal vooral tafeldruiven opbrengen. De vrucht van de lage wijnstokken (zie rechts) zijn grotendeels voor de wijn. En de tekst van de zegen herinnert ons eraan, dat dit ook de wijn van de Liturgie omvat - en verbindt zo de vrucht van de aarde en ons dagelijks leven met het nieuwe leven van het toekomstig Koninkrijk.

De zon zal u niet branden


“Overdag zal de zon u niet branden…”
+ LXX Ps.120 (121):6


In een gematigd klimaat of in koudere streken, kan het moeilijk zijn het Bijbelse beeld te vatten van de brandende zon, waaronder zelfs de minste schaduw een zegen is - en waarbij alleen het midden van de nacht, en de vroege morgen voor zonsopgang, enige verliching brengen van de hitte.

In zulke landen is het in de winter en de vroege lente, dat mensen zich verheugen in de zon. In hoogzomer is de belofte dat “de zon niet op [ons] zal vallen” (Openb.7:16) waarlijk een machtige belofte.

Doornen en distels


In een gematigd klimaat zullen distels misschien het beeld oproepen van een groen veld, waarin de zorgzame boer rondgaat met een klein gereedschap om ‘distels te prikken’, voordat ze te groot worden om te worden afgegraasd door schapen of geiten - en het vee zelfs kunnen schaden.

In Bijbelse streken kunnen distels prachtig zijn - zelfs zacht - als ze klein zijn. Doch ze kunnen hoog opschieten. En in de hete, droge zomer verdrogen ze, zoals alle ‘kruid des velds’, en worden dan als prikkeldraad: onbuigzaam, hard en met gemene doornen. Afzonderlijke planten bezitten soms nog een majesteitelijke schoonheid. Maar op steen-achtige grond kunnen de ‘doornen en distels’ tot een bijna ondoordringbare versperring worden, en alle andere groei verstikken ….

Dorpsgewoonten


Tot voor kort was het ten oosten van de Middellandse zee nog zoals eeuwen terug - men leefde van het land en deelde het dagelijks bestaan met de dorpsgenoten.
Ooit ontving een priestergezin middenin de zomer een grote zak aardappelen, veel te veel om op te eten, en onmogelijk te bewaren. Zij besloten dus om de helft aan de buren te geven. Die gaven, op hun beurt, de helft van een enorme watermeloen. Wederom verlegen met de hoeveelheid, deelden ze dit met een andere buur - die hen de helft van een zak kersen overhandigde… Met zulke broederlijke gewoonten genoten al de dorpsgenoten een veel rijkere tafel dan ieder voor zich had kunnen verzorgen.

Seizoenen en tijden - times and seasons Zomer NL
Een glimp van  het Paradijs


In  Athonitische kloosters is augustus vooral de maand van de Moeder Gods. In de Vasten van de eerste twee weken bidden we de Dienst van de ‘Paraclesis’, waarin we om haar hulp smeken. Dan volgt het Feest van haar Onslaping - dat op Athos verlengd wordt tot vrijwel het eind van de maand (i.p.v. slechts 1 week).

De Traditie verhaalt hoe, op wonderbare wijze, al de Apostelen in staat waren te komen om haar vaarwel te zeggen bij haar heengaan. Terwijll Thomas, die te laat kwam, haar schouwde, reeds opgestaan uit de doden, en de belofte ontving van haar blijvende steun voor alle gelovigen.

Evenals het Feest van de Onthoofding van de H. Johannes de Doper (29 aug/ 11 sep) herinnert haar Ontslapen ons aan ons doel: waardige ledematen te worden van Christus’ Koninkrijk. Maar haar aanwezigheid doet meer: zij toont hoe een mensenkind, zelfs nog hier op aarde, een vat kan worden van God’s genade, zodanig dat de gehele ‘oude mens’ vernieuwd wordt, in staat om zelfs anderen een glimp te tonen van het nieuwe Paradijs dat komen gaat.

website & design © A. Arnold-Lyklema