> Seizoenen

INDEX: SEIZOENEN & TIJDEN

Kies de gewenste index:


Nederlands

Engels

NB: Content of Atelier sections may vary between the languages.

SEIZOENEN & TIJDEN EEN KLEINE VERZAMELING - INTRO / index

Op deze pagina:

Noot: De lay-out van dit onderdeel is herzien.
Zie onderstaande INDEX:

Of ga rechstreeks naar
de seizoenen:


Beziet dan nauwlettend hoe gij wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen, de gezette tijd uitkopende, want de dagen zijn boos...

wordt vervult met de Geest, sprekende onder elkander in psalmen en hymnen en geestelijke liederen, zingende en psalmende in uw hart tot de Heer,

dankende te allen tijde over alle dingen (onze) God en Vader, in de Naam van onze Heer Jezus Christus ...

+ Ef.5:15-20

DE EEUWIGHEID BETREDEN

Traditioneel bestaat er een nauwe samenhang tussen de gang der seizoenen en het doen en laten van de mens, zowel liturgisch als in het dagelijks leven. Het Bijbelwoord verwijst naar zulke elementen om ons te spreken over datgene wat tijd en ruimte te boven gaat.

Enerzijds is het daarom zinvol vertrouwd te raken met dergelijke elementen van het dagelijks leven, m.n. in Bijbelse streken. Terwijl anderzijds zelfs de meest dagelijkse dingen een herinnering kunnen worden aan onze ultieme bestemming: onze intrede in de eeuwigheid, zelfs reeds in dit aardse leven.

Dit album bevat foto’s en korte schetsen rond dit thema, geordend per seizoen: Herfst, Winter, Lente and Zomer.

Nederlands to the English page
> TIJD Etc
NL: ATELIER
> Seizoenen

Mobile Menu

NL
Share via e-mail
CONTACT SEARCH FAQ