EN
NL

MENU

EN / NL
Share via e-mail
Magnifier > How to use (NL/EN)
NL EN /EL Panels in ENGLISH & GREEK Panelen in het NEDERLANDS

EN: Illuminated sayings from the books and talks by Archim. Zacharias (Zacharou), mostly also as free PDF  // NL: Verluchte uitspraken uit boeken en voordrachten van Archim. Zacharias (Zacharou) , grotendeels ook in PDF.

+ + +

Een album in de verzameling Woorden des Levens

// An album in the collection Words of Life:

ARCHIM. ZACHARIAS: WORDS / WOORDEN -


- Continuous thanksgiving in the awareness of our own unworthiness intercedes before God for our weakness.

+ from: 'The Enlargement of the Heart'


- Ἡ συντριβὴ εἶναι γιὰ τὴν ψυχὴ ἀνδρεία καὶ φῶς, κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ άνθρωπος διακρίνει κάθε λογισμὸ ποῦ τὸν προσεγγίζει. Ἡ συντριβὴ ὁδηγεῖ στὴν ταπείνωση, ποὺ εἶναι νίκη κατὰ τῶν ἐχθρῶν καὶ ἐτοιμασία τῆς ψυχῆς γιὰ νὰ γίνει κατοικητήριο τοῦ Θεού.

+ from: ΑΝΑΦΩΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΡΦΟΝΙΟΥ


- Πῶς θὰ ἐνωτισθεῖ ὁ Θεὸς τὴν ψυχή μας, ἄν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν προσέχουμεν τὸ νόημα τῶν λόγων μας καὶ, συνεπῶς, δὲν συμφωνοῦμε με αὐτούς;

+ from: Ο ΚΡΥΠΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ


- Van dag tot dag zouden wij een nieuw begin moeten maken. Onze Vaders verzekeren ons, dat als wij besluiten een nieuw begin te maken, wij op de weg des heils staan. Wij kunnen elke dag opnieuw beginnen om de Tempel Gods in onszelf op te bouwen, en de opbouw daarvan te bevorderen in onze broeders. Door dit te doen vervullen wij de twee grote geboden, waar alles van afhangt: God lief te hebben, en Hem alle plaats te geven in onszelf, en onze broeders lief te hebben, door Zijn woning in hen te steunen.

+ Wichita, AD 2014


- Hoe kan God gehoor geven aan ons gebed als wijzelf geen aandacht schenken aan de zin van onze woroden, en er dus niet mee instemmen.

+ uit: De verborgen mens des harten


- De verbrokenheid is voor de ziel zowel manmoedigheid als licht, waarin de mens elke gedachte die hem nadert kan onderscheiden. De verbrokenheid leidt tot de nederigheid, en dat is de overwinning op de vijanden, en bereidt de ziel toe om Gods woonplaats te worden.

+ uit: Christus, onze Weg en ons Leven (epiloog)


- Oudvader Sophrony zeide, dat wij niet moeten bezien wat iemand is, maar wat hij kan worden met Gods genade. Aldus, daar hij geschapen is naar Gods icoon, eren wij God, in elke ontmoeting met de ander.

+ uit: De mens, Gods doelwit


- Een belangrijk element bij de opbouw van het hart en de ascese van het gebed is de aandacht ... Door de aandacht kan heel de mens zich concentreren op het streven om in aanwezigheid van God te verblijven en Diens geboden te vervullen.

Dit streven wordt in de ascetische traditie ‘waakzaamheid’ genoemd, of ‘het bewaren van het intellect’. De waakzaamheid is onontbeerlijk voor de vervulling van het eerste en grote gebod van liefde tot God. Deze waakzaamheid is erop gericht dat elke beweging van het intellect en het hart in overeenstemming zou zijn met Gods Geest, en dat de mens zich volledig tot God zou wenden...

Dat is waarom de Christen aan het begin van elke dag voor God gaat staan: hij brengt zijn houding voor Gods aanschijn in orde, door zijn intellect in zijn hart te brengen, en zo bewaart hij zijn gedachten en gevoelens in de aanwezigheid des Heren.

+ uit: De verborgen mens des harten


- De voortdurende dankzegging, in het besef van onze eigen onwaardigheid, is een voorspraak bij God voor onze zwakheid.

+ cf. Weest ook gij uitgebreid (2Kor.6:13)


+ + +

miniposters, album, verlucht, illuminated, sayings, uitspraken, Orthodox Tradition, Orthodoxe Traditie, download PDF, gratis / free,

words / woorden Archim. Zacharias (Zacharou)

*

Continuous thanksgiving in the awareness of our own unworthiness intercedes before God for our weakness. (from: 'The Enlargement of the Heart')
next
previous
EL: contrition EL: attentive prayer EN: thanksgiving

*


*

*

*

*

*

*

*

Van dag tot dag zouden wij een nieuw begin moeten maken. Onze Vaders verzekeren ons, dat als wij besluiten een nieuw begin te maken, wij op de weg des heils staan. Wij kunnen elke dag opnieuw beginnen om de Tempel Gods in onszelf op te bouwen, en de opbouw daarvan te bevorderen in onze broeders. Door dit te doen vervullen wij de twee grote geboden, waar alles van afhangt: God lief te hebben, en Hem alle plaats te geven in onszelf, en onze broeders lief te hebben, door Zijn woning in hen te steunen. (Wichita, AD 2014, zie: Van de dood tot het leven)
next
previous
NL: de ander zien NL: nieuw begin & tempel Gods

*

*

*

*

*

*

*

*

*

De verbrokenheid is voor de ziel zowel manmoedigheid als licht, waarin de mens elke gedachte die hem nadert kan onderscheiden. De verbrokenheid leidt tot de nederigheid, en dat is de overwinning op de vijanden, en bereidt de ziel toe om Gods woonplaats te worden. (uit: Christus, onze Weg en ons Leven, epiloog)
next
previous
NL: dankzegging NL: verbrokenheid

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Hoe kan God gehoor geven aan ons gebed als wijzelf geen aandacht schenken aan de zin van onze woorden, en er dus niet mee instemmen. (uit: De verborgen mens des harten)
next
previous
NL: waakzaamheid NL: aandacht


*

*

*

*

*

*

*

ALBUMS The Mystery of Man Archim. Zacharias: Words/Woorden Orthodox Wisdom On reading Holy Scripture Orthodox Wisdom 2
download PDF download PDF